topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Strategia
A. A. A.

Celem strategicznym ATON-HT SA jest  komercjalizacja autorskiej  technologii MTT w oparciu o sprzedaż zaprojektowanych pod potrzeby klienta urządzeń. Strategia nakierowana jest na stabilny wzrost wartości Spółki, poprzez umacnianie firmy jako solidnego partnera dostarczającego nowoczesne technologie i urządzenia z zachowaniem wszelkich norm i w pełni bezpiecznych dla użytkowników i środowiska.

 

Nasza strategia zakłada osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku w dziedzinie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Podejmując współpracę z jednymi z najlepszych w branży producentów podzespołów zakładamy finalizację do końca 2009 r. umów i sprzedaż takich urządzeń jak ATON BWW, ATON 200 HR, MOS+R, ATONIK oraz ATON 200.

 
Stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego, zatrudnienie dobrze wykształconej, obiecującej kadry inżynierskiej oraz należyte wykorzystanie dofinansowań ( POIG 2007-2009 ) i dotacji (  w ramach PR7 ) pozwala na realizację m in. programu OXIZONE  „Oczyszczanie gazów wylotowych i poprocesowych za pomocą wirującej plazmy„  oraz na realizacja unijnego programu AMIANTE.

 
Poza działaniami na rynku krajowym naszym strategicznym celem jest powołanie międzynarodowych konsorcjów badawczych w celu wdrożenia technologii MTT na rynkach zagranicznych.

 

Poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz targach i wystawach propagujemy nowoczesne, innowacyjne, proekologiczne rozwiązania w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: